- CASA JUDETEANA DE PENSII VASLUI -

STRATEGIE

* cresterea veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat;
* optimizarea cheltuielilor;
* actualizarea sistemului informatic integrat (date, aplicatii, comunicare);
* acordarea corecta si la timp a prestatiilor;
* reducerea timpului mediu de solutionare a cererilor;
* imbunatatirea relatiilor cu publicul si a comunicarii cu beneficiarii (persoane fizice si persoane juridice);
* imbunatatirea comunicarii cu beneficiarii prin utilizarea mijloacelor electronice si actualizarea site-ului institutiei;
* dezvoltarea comunicarii cu mass-media si cu institutiile publice locale in vederea asigurarii unei imagini corecte a CTP in ceea ce priveste rolul si atributiile acesteia.