- CASA JUDETEANA DE PENSII VASLUI -

OBIECTIVE

Casa Judeteana de Pensii Vaslui este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care acorda persoanelor asigurate pensii si alte prestatii de asigurari sociale, aflata sub autoritatea CNPP si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

Obiectivele institutionale strategice sunt asigurarea sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivitatii si solidaritatii sociale si eliminarea inechitatilor si anomaliilor care mai exista in sistemul public de pensii.