FORMULAR TIP CERERE

CERERE, (anexa nr. 6) privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale ;
CERERE, (anexa nr. 7) pentru acordarea pensiei de invaliditate;
CERERE, (anexa nr. 8) pentru acordarea pensiei de urmaş;
MODEL PROCURĂ, (specială);
DECLARAȚIE, (pensie urmaș - student) ;
CERERE, (privind recalcularea pensiei) ;
CERERE, (privind eliberarea buletinului de calcul și a celorlalte documente care au stat la baza emiterii Deciziei de pensie) ;
CERERE, (CERERE) privind evaluarea pensiei;
CERERE, (anexa nr. 9) pentru plata sumelor rămase neâncasate de către pensionarul decedat ;
CERERE, (anexa nr. 10) pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă;
CERERE, (anexa nr. 11) pentru acordarea ajutorului de deces;

FORMULAR TIP ADEVERINȚĂ

CERERE, (anexa nr. 1) NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. ......./.........
CERERE, (anexa nr. 2) LISTA asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr.........../.........., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
CERERE, (anexa nr. 3) ADEVERINŢĂ;
CERERE, (anexa nr. 4) LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente ;
CERERE, (anexa nr. 5) ADEVERINŢĂ;
CERERE, (anexa nr. 13) ADEVERINŢĂ;
CERERE, (anexa nr. 14) ADEVERINŢĂ;
CERERE, (anexa nr. 15) SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
CERERE, (anexa nr. 16);
CERERE, (Adeverință L.188) din 2020;
CERERE, (Adeverință OUG 108) 01.07.2020;
CERERE, (Adeverință Gr. I) Legea nr.74 - 2022;
CERERE, (Adeverință Gr. II) Legea nr. 74 - 2022.