Asigurati obligatoriu prin efectul legii prin depunerea declaratiei unice D112

 

      In sistemul public de asigurari sociale sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

 

I.                    a)  persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusive soldatii si gradatii voluntari

b) functionarii publici

c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale

 

 

II.                 persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;

 

 

III.               persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor   pentru somaj.

 

 

IV.                Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala altele decat cele salariale, din

a.      drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. 1 pct. 13^1 din legea 571/2003 privind Codul Fiscal

b.      contracte/conventii incheiate potrivit Codului Civil.

 

Declaratia unica privind obligatiile de plata catre Bugetul Asigurarilor sociale si fondurile speciale se depune exclusiv la ANAF fiind vorba de formularul D 112.

 

Precizam ca, Institutia noastra incepand cu data de 07.02.2011 nu primeste declaratia unica D112, ci doar declaratii nominale rectificative aferente perioadei aprilie 2001- decembrie 2010.