Asigurati facultativ cu contract de asigurare sociala

 

Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure,respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

 

      Actele necesare:

 

1.       Contractul de asigurare sociala ( 2 exemplare)

 

2.        BI sau CI (copie si original)

 

3.       dosar cu sina

 

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

 

Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

 

Venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5  ori valoarea acestuia.

 

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala sau declaratie de asigurare, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.

 

      Contractul de asigurare sociala se incheie la Casa Judeteana de Pensii Vaslui, Serviciul Evidenta Contribuabili, camera 2.


      
Program de lucru cu publicul

Luni:

800 - 1600  

Marti:

800 - 1600  

Miercuri:

800 - 1600  

Joi:

800 - 1600  

Vineri:

800 - 1400  

      Tel:  +40235-311260 int. 119
      Fax: +40235-313515