ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale funcţionează începând cu data de 01.01.2005, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare. Acesta garantează un ansamblu de servicii și prestații în beneficiul persoanelor asigurate, în vederea promovării sănătății și a securității în muncă, a prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum și a diminuării și compensării consecințelor accidentelor de muncă și ale bolilor profesionale.
Casa Națională de Pensii Publice are calitatea de asigurător, iar atribuțiile specifice de asigurare se exercită de casele teritoriale de pensii.

Informații privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantată de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecția socială a salariaților împotriva diminuării sau pierderii capacității de muncă și decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective:
a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
b) reabilitarea medicală şi socioprofesională a asiguraţilor, victime ale accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora;
c) acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub formă de indemnizaţii şi alte ajutoare, în condiţiile prevăzute de lege.
Riscurile asigurate în condiţiile Legii nr. 346/2002 sunt accidentele al carui caracter de muncă este declarat, confirmat/avizat ca accident de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă, respectiv Inspecția muncii, precum și bolile profesionale declarate de catre direcțiile de sănătate publică, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 și ale H.G. nr. 1425/2006.